Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας YELLOW cab RENTAL, βρίσκεται στην οδό Λιοσίων 276, στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο του ΤΑΞΙ. 
Η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για μακροχρόνιες συνεργασίες και συναλλαγές. Εξειδικευόμαστε στις ενοικιάσεις – διαχείριση ΤΑΞΙ, καθώς και στις αγορές ή πωλήσεις αδειών και επαγγελματικών οχημάτων ΤΑΞΙ.  

ΕΞΟΔΟΣ